Storytelling

Storytelling - när du vill beröra

Storytelling - Engagerande och säljande

Vilken typ av inlägg fastnar du för själv? Troligtvis varierar svaret beroende på vad du letar efter. Men gillar du text- och bildinlägg som engagerar och berör? Som säger något mer och som du faktiskt minns? Då kan Storytelling vara något för dig.

Storytelling är en slagkraftig marknadsföringsmetod som bygger på kraften i berättande som ett framgångsrik sätt att nå sina kunder. Kampanjer och inlägg som väcker känslor och koms ihåg.

För varje företag är unikt och bär sin alldeles egna historia och DNA. Den historien vill jag fånga och förmedla. Lite som en bra bok eller minnesvärd film. Genom lättillgängliga och okonstlade texter som berör, gärna i kombination med kompletterade foto- och filminlägg hjälper jag dig att komma närmare både befintliga och nya kunder.

Storytelling With Heart sammanfattar också andemening i allt jag tar mig för. Där mina insatser genomsyras av engagemang, genuinitet och lättillgänglighet med fokus på kundernas kundnytta.  

var Trovärdig och genuin mot dina kunder

En lyckad affärsidé handlar sällan om vackra fasader. Självklart har en snygg utsida betydelse. Det är oftast den du möter först. Men långsiktigt kan en exklusiv hemsida knappast kompensera dålig organisationsförmåga och bristande förmåga att leverera enlig överenskommelse.

Stilrena fasader utan stadig grund brukar krackelera och falla isär.  Så oavsett forum du väljer att synas på – hemsida, tidningsannons eller i sociala medier –  så är det av största vikt att du lever upp till det du förmedlar. Du behöver helt enkelt ha en ut- och insida som harmoniserar.

Kundvård och varumärke

Har du suttit framför en inaktuell hemsida och svurit? Förutom att det stjäl en massa tid signalerar det att företaget inte verkar nämnvärt intresserade av nya kunder. Sannolikt är det inte din avsikt, men mottagaren kommer uppfatta det så. Det kan vara skillnaden mellan att bli vald eller bli bortvald.

Och glöm heller aldrig bort att dina befintliga kunder behöver vårdas, annars kanske någon annan tar chansen och värvar dem.

"Melavi Info - Genuint, engagerat och lättillgängligt"