Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY MELAVI INFO – STORYTELLING WITH HEART

Ägaruppgifter: Melavi Info – Storytelling With Heart ägs av Agneta Wallner
Adress: Melavi Info – Storytelling With Heart, C/O Agneta Wallner, Ankargatan 8, 824 44 Hudiksvall
Mail: kontakt@melaviinfo.com
Telefon: 070 – 664 60 19

Integritetspolicyn nedan beskriver hur företaget samlar in, hanterar, använder och lagrar dina personuppgifter via vår hemsida 
https://melaviinfo.com samt tillhörande domäner.  Melavi Info strävar alltid efter att hålla dina personuppgifter uppdaterade. Vänligen meddela oss därför om dina personuppgifter såsom adress och e-post ändras genom att maila på kontakt@melaviinfo.com

Cookiefiler

Webbplatsen använder cookies för att kunna leverera en så bra och effektiv användarupplevelse som möjligt. Det inkluderar även spårning och analysverktyg, vars information hanteras av både Melavi Info samt 3:e part i linje med GDPR. När du besöker vår webbplats första gången visas information längst ned på skärmen där du får information om detta. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att tömma dina cookies i din webbläsare så försvinner all information samtidigt.

Du kan ställa in din webbläsare så att inga cookies laddas när du besöker vår hemsida eller våra tjänster. Men vid en blockering av alla cookies kan funktionaliteten och möjligheten att använda våra webbplatser och tjänster och funktioner kan påverkas.

Vad är cookie?

En cookie är en liten datafil med text som lagras på din dator av webbläsaren och innehåller information. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära.

Den permanenta cookien, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens val och intressen genom att samla information om hur en webbsida används och vilka sidor som besöks, samt för statistikuppföljning. Vissa permanenta cookies används också för marknadsföring. Baserat på vilka sidor som besökts visas relevant reklam för användaren. Dessa ligger kvar till besökaren själv, eller servern som sänt dem, raderar dem.
Den andra typen kallas tillfällig cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt. Tillfälliga cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vissa tillfälliga cookies är nödvändiga för att göra en webbsida användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra delar av webbplatsen.

Vilken data samlas in och hur samlas den in?

Vi kan komma att hantera dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke i de fall där laglig grund finns, eller där det finns ett krav på oss att göra det för att följa gällande lagar och regler.

Typer av data

som samlas in avses information som går att härleda för att identifiera en person. Personuppgifter kan exempelvis kommuniceras via ett mail, en kommentar i bloggen eller via ett inlägg på våra sociala medier. Informationen samlas primärt in i syfte för att kunna kommunicera med dig på bästa tänkbara sätt, men kan också – utifrån laglig grund – användas för att påvisa hur kommunikationen sett ut i händelse av en eventuell juridisk tvist. 

Kundinformation

är sådan data som uppstår vid olika typer av köp, beställningar och bokningar av Melavi Infos produkter och eller tjänster. Det är namnuppgifter, fakturaadress, leveransadress, e-post, företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, fullständig adress, kvitto och referens på ditt köp samt kontouppgifter som hanteras av tredjepart för betalösningar såsom Stripe och PayPal. Kundinformationen används för att Melavi Info på bästa tänkbara sätt ska kunna följa det avtal som ingås med dig i samband med att du köper en vara, eller gör en bokning via webbplatsen.  

Användardata

är sådan data som visar på hur du använder vår webbplats och våra tjänster, tillsammans med eventuella data som du själv publicerar på vår webbplats och på våra sociala medier. Informationen hanteras i syfte för att upprätthålla säkerheten och driften av webbplatsen och dess tjänster, men också för att kunna göra säkerhetskopior av webbplats och eller databaser.

Marknadsföringsdata

handlar om hur du väljer att ta emot marknadsföringsmaterial från oss och  tredjeparttjänster utifrån dina preferenser. Informationen hanteras för att du ska kunna delta i olika typer av marknadsföringsaktiviteter som vi erbjuder. Det kan handla om annonsering på webbplatsen, tävlingar, undersökningar, information om tävlingar samt information gällande pris. Uppgifterna sparas i syfte för att kunna mäta effekten av vår marknadsföring i syfte att kunna justera och vidareutveckla den med nya marknadsföringsinsatser på bästa tänk- och hållbara sätt. Marknadsföringen inkluderar även plattformar såsom Facebook, Instagram, LinkdIn, Youtube, Google samt displayannonser på tredjepartplattformar.

Känslig information

Melavi Info samlar aldrig in känslig information om dig som handlar om religion, etnicitet, sexuella preferenser, politisk åskådning eller information gällande din hälsa. Melavi Info kan dock häva ditt köp, din beställning och order om du av olika orsaker inte vill dela de personuppgifter som krävs – enligt lag – för att villkoren i avtalet mellan oss ska kunna gälla. Om en sådan situation uppstår blir du underrättad.

VARFÖR SAMLAS DATA IN?

Syftet för insamlande av data är att i alla led kunna göra användarupplevelsen så smidig, säker och effektiv som möjligt för Melavi Infos kunder. Samt för att kunna fullfölja de åtagande som finns för att kunna ta emot, leverera, hantera och genomföra beställningar och köp gällande företagets varor och tjänster. Informationen kan även användas i syfte att vidareutveckla och förbättra vår verksamhet och service.  

Marknadsföringssyfte

Personuppgifter hanteras även vid marknadsföringskommunikation. Antingen utifrån ditt samtycke eller utifrån vårt legitima syfte i enlighet med rådande lagstiftning för att vidareutveckla vår verksamhet.Du kan alltid avsäga dig våra e-postutskick genom att klicka på länken som bifogas längst ned i de e-postutskick som görs från oss. Det inkluderar dock inte direktkommunikation mellan oss. Väljer du att avprenumerera dig från våra e-postutskick gällande marknadsföringsmaterial så inkluderar det inte dina personuppgifter som du uppgett till oss i samband med en transaktion eller registrering på vår webbplats. Därför kan du fortfarande få mail från oss som är knutet till den produkt eller tjänst du en gång köpt av Melavi Info.

Delning av information

Dina personuppgifter eller e-post avseende marknadsföring delas aldrig med tredje part utan ditt fulla samtycke. Delning av personuppgifter kan förkomma – om laglig grund finns – med aktörer som professionella rådgivare likt jurister, bankmän, försäkringsrådgivare och liknande. Delning kan även förekomma med tjänsteföretag inom IT som tillhandahåller system för drift och administration av våra system. 

Internationella överföringar

Leverantörer som berör vår webbplats är baserade både inom och utanför EU. De uppfyller dock kraven för GDPR och Privacy Shield. När vi använder våra leverantörer baserade utanför EU kräver det att vi överför personuppgifter, vilket innebär att de flyttas utanför EU. Överföringarna är dock förknippad med regler kring säkerhet. Det finns en europeisk lag med kriterier som måste följas när sådan överföring sker. När personuppgifter överförs till våra tjänster utanför EU gör vi vårt yttersta för att säkerställa din säkerhet.

SÄKERHET

Din säkerhet är viktig för oss och därför tillämpar Melavi Info en rad säkerhetsåtgärder i syfte att förhindra, upptäcka samt stoppa eventuella försök till intrång på Melavi Infos webbplats. Företaget har en rad säkerhetsåtgärder och system kopplade till webbplatsen samt tjänster för att skydda och förhindra att dina personuppgifter försvinner av misstag, används, ändras, sprids eller kan nås utan tillstånd. Dina uppgifter hanteras endast av anställda och leverantörer där det finns ett legitimt behov. Våra leverantörer får bara hantera dina personuppgifter utifrån våra instruktioner och i enlighet med gällande lag. Om ett intrång skulle inträffa rapporteras det, så fort vi fått kännedom om saken, till Datainspektionen enligt gängse rutiner.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på webbplatsen kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Det innebär att de kan komma att samla in och dela dina personuppgifter. Vi har ingen kontroll över dessa tredjepartstjänster eller deras integritetspolicys och tar inget ansvar för dem heller. Vi rekommenderar därför att du läser igenom integritetspolicys hos dessa tredjeparter noga.  Det kan vara data från tredjeparter såsom Google Analytics baserat utanför EU och annonsnätverk som Facebook och Google ad Words baserade utanför EU samt andra tekniska betal- och leveranstjänster samt söktjänster utanför EU.

LAGRING AV DATA

Lagring av personuppgifter görs endast då vi har skäl för det i enlighet med varför de samlades in från första början. Bokföringslagen ålägger Melavi Info att bevara grundläggande information om våra kunder i 7 år efter bokföringsdatumet. Det inkluderar kontaktuppgifter, ekonomisk information, transaktionsinformation samt identitet.
Under särskilda omständigheter kan du be oss radera vår data. Kontakta då kontakt@melaviinfo.com din data kan då avidentifieras så att den inte lägre kan härröras till dig. Den avidentifierade informationen kan dock ändå komma att användas för statistik-, analys- och servicesyfte. Detta inkluderar även inlägg i forumet som går att anonymisera om du inte vill ha dina personuppgifter kvar.

Dina rättigheter

Rådande lagstiftning ger dig flera rättigheter kopplat till dina personuppgifter. Du får begära tillgång och ändring av felaktiga personuppgifter. Du kan även begära radering av dina personuppgifter, invända mot hantering av dem samt begära utdrag av dina personuppgifter. Du kan ta tillbaka medgivande gällande hur dina personuppgifter hanteras eller begära en begränsning till hur dina personuppgifter behandlas.
Läs mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/ Vill du nyttja  någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontakt@melaviinfo.com

Melavi Info kan under dessa omständigheter dock kräva specifik information från dig för att kunna styrka din identitet. Detta i syfte att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rätt till dem.  En begäran enligt ovan som är korrekt utformad handläggs vanligtvis inom två månader.

Uppdatering och ändring av integritetspolicy

Integritetspolicyn uppdateras regelbundet efter eventuella förändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs därför igenom dem med jämna mellanrum. Förändringar av väsentlig art informerar vi om innan förändringen träder i kraft. Då har möjlighet att säga upp avtalet med oss innan den nya integritetspolicyn träder i kraft.

Uppdatering av integritetspolicy

Integritetspolicyn uppdateras regelbundet efter eventuella förändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs därför igenom dem med jämna mellanrum. Förändringar av väsentlig art informerar vi om innan förändringen träder i kraft. Då har möjlighet att säga upp avtalet med oss innan den nya integritetspolicyn träder i kraft.

Kontakt och frågor

Behöver du kontakta oss gällande ändring, klagomål, justering av personuppgifter eller liknande är du alltid välkommen att kontakta oss via mail på:  kontakt@melaviinfo.com

Juni 2020